Köpmannebro-järnvägsbilder

På området runt omkring stationen växte flera industrier upp som toatalt sysselsatte omkring 100 personer. På Långö fanns det en terpentinfabrik, en fabrik som tillverkade brynstickor samt drickeslådor. Statens telegrafverk hade en anläggning för impregnering av telefonstolpar.

Utsikt från syrtornet över terpentinfabriken och inloppet till kanalen den 19 april 1914.
Foto: Herman Ahlin

Köpmannebro-järnvägsbilder

Intill Långö ligger Rävholmen. Där låg det ett ångsågverk samt att flera kanalbåtar byggdes där.

Foto: Herman Ahlin den 14 augusti 1903