Köpmannebro-järnvägsbilder

Går man på ön idag så är det svårt att förstå att det legat flera byggnader där
Det enda som finns kvar är ett förråd.
På bilden syns järnvägsbron över Dalslands Kanal som byttes ut 2002. På den finns det en gångväg så man kan ta sig ut till ön.

Köpmannebro-järnvägsbilder

Järnvägen norrut mot Åmål med bron över kanalen.
Bilden är tagen ungefär där den första stationen låg.

Köpmannebro-järnvägsbilder

Järnvägen söderut mot Mellerud.