Bilder för Kvarnstenshuggning på Lianefjället Bilder för Kvarnstenshuggning på Lianefjället

Storhetstiden för huggna kvarnstenar från Dalsland

I början så var det stenar för handdrivna kvarnar men senare blev de större. Under åren 1830 – 1870 var produktionen som högst men i takt med att järnvägen och kanalbyggandet tog fart och transportmöjligheterna blev bättre så kom Lugnås kvarnstensgruva i Västergötland att bli en stor konkurrent. När så den gjutna kvarnstenen fick sitt genombrott så var det slutet för kvarnstenshuggning i Dalsland.

På den västra sidan av sjön Erve så ligger Hallersby kvarn. Kvarnen renoverades på 1960-talet och ähs numera av Kroppefjälls Hembygdsförening. I kvarnen finns det två par kvarnstenar som troligen är tillverkade på andra sidan sjön.

Bilder för Kvarnstenshuggning på Lianefjället

I de flesta hushållen fanns det förr i tiden mindre handdrivna kvarnar. För att dra runt stenen krävdes det att man hade både styrka och ork.
Kvarnen finns i Kroppefjälls Hembygdsförenings föremålssamling och stenar kommer troligen från Lianefjället.