Lektion i Lekhuset Nääs

Otto Salomon (1849-1907) var systerson till August Abrahamson. När August Abrahamson, efter trettio år som grosshandlare i Göteborg, flyttade ut till det nyinköpta godset Stora Nääs år 1868 bjöd han snart in Otto att bo på gården. På Nääs kallades han först för elev, sedan bokhållare och slutligen inspektor. Tanken var att han skulle jobba med godsets jordbruksverksamhet. Detta var innan skolverksamheten på Nääs kom igång. Otto intresserade sig snabbt för pedagogik och hans morbror etablerade med tiden en aftonskola för drängarna. År 1872 startades en slöjdskola för pojkar. Otto blev genast föreståndare och tog hand om undervisningen i teoretiska ämnen, ett par år senare kom det igång en likande verksamhet för flickor. År 1875 etablerades Nääs slöjdlärarseminarium - då med en ettårig facklärarutbildning. Otto slutade med jordbruksarbete på Nääs år 1878 för att ägna sig enbart åt pedagogik och slöjdskolorna. Från 1882 var det enbart korta sommarkurser. Skolan för barn lades ner år 1888.

Otto var mycket omtyckt och karismatisk. Han beskrivs som enkel och opretentiös. Han talade lågmält och stämman var varken kraftfull eller välljudande. Däremot hade han stark utstrålning och ett livligt temperament som gjorde det svårt för honom att sitta stilla. Otto konstaterade om sig själv att han hade lite hår, usel sångröst och svårläst handstil, i övrigt hade han gott självförtroende! Hans förmåga att leda verksamheten vid Nääs och få alla att trivas var antagligen starkt bidragande till Nääs dragningskraft.

Otto arbetade för att få in slöjden i folkskolan. Fortbildningskurser i slöjd för folkskollelärare kom igång på flera platser i Sverige på 1880-talet. På 1890-talet var slöjdundervisning infört vid alla svensk folkskollärarseminarier. Nääs var alltså inte den enda platsen som utbildade folkskolärare i slöjd men till Nääs kom man för fortbidning under sommarlovet.

Otto föddes och växte upp i Göteborg. Han föräldrar var Henriette Abrahamson och Alexander Salomon. Henriette var syster till August Abrahamson. Alexander Salomon var delägare i porslinshandeln Salomon och Williamson. Föräldrarna var födda i Sverige men de hade båda tyska judiska föräldrar. Otto hade två systrar Sophie och Elise. När Sophie gifte sig erhöll hon efternamnet Elkan och kom med tiden att bli en berömd författarinna. Hon är också känd för att hon hade en lång och nära relation med Selma Lagerlöf.

Otto gick de första skolåren i olika privatskolor Åren 1864-1868 studerade han på Högre realläroverket i Göteborg och hösten 1868 började han på Teknologiska institutet i Göteborg och gick ett år. Därefter gick han en ettårig bokhållarutbildning på Ulltuna i som förberedelse att arbeta för morbrodern på Nääs.

Otto förlovade sig med Ellen Wahren (1859-1924) år 1878 och gifte sig året därpå. Samma år byggdes huset Björkenääs på Nääs som bostad till familjen. De fick två söner, Axel född 1881 och Otto född 1883. I sluttningen mot sjön byggdes ett stall till familjens hästar. Från år 1914 blev stallet istället lokal för metallsljöd på Nääs - huset kallades för Smedjenääs. Huset är  tyvärr rivet.

Hösten 1893 köpte Otto sig en cykel. Han övade flitigt på att lära sig cykla och kom att bli en stor cykelentusiast. Han gjorde många och långa cykelturer  - den längsta till Paris år 1897. Han utarbetade också några cykelvägbeskrivningar för Svenska Turistföreningen.

Otto Salomon var föreståndare på Nääs fram till sin död år 1907. Han är begravd i slottsparken på Nääs jämte sin morbror August Abrahamson.