Skara hantverk och mek, verkstad

2019 har det gått 36 år sedan Urban startade sitt företag. För det mesta har han arbetat själv. Hustrun Ingrid har funnits med i arbetet när det varit mycket att göra. Under en kortare period fanns även en person anställd på deltid. 

Urban har konstruerat "Skarastolen" som var höj- och sänkbar med hjul, denna var framtagen som ett hjälpmedel till veterinärer. Det var inte länge sedan som Urban såg "sin stol" på TV, vilket påminde om att hans stol fortfarande var gångbar.

Att arbeta själv med kraftfulla maskiner har sina sidor. Pekfingret på vänster hand skadade Urban när han för många år sedan borrade och hande hanskar på sig, vilket inte är lämpligt. Borret tog tag i handsken och med denna följde fingret och så var skadan skedd.  

Att sjunga är en passion för Urban på fritiden - det är melodierna han älskar. För 36 år sedan  "kidnappades" han av två deltagare i Skara Manskör och han är ännu med. De många resorna och upplevelserna tillsammans med manskören har gett honom mycket. Urban besitter stämman som tenor i Manskören, den högsta av alla herrstämmor. Men nu börjar rösten svika enligt honom själv, han har försökt med andra stämmor men tycker inte att det fungerar för honom.

Pensionsåldern är passerad sedan flera år. På frågan om hur länge han ska hålla på svarar han med glimten i ögat "till 100 år".

Det märks att Urban tycker om sitt arbete och sitt företag. Han besitter ett stort yrkeskunnande med precision. Naturligtvis kommer funderingarna om vem kan ta över företaget och framförallt var kompetensen finns  

Än så länge har Urban tid på sig att hitta en köpare, han sa ju att han skulle arbeta till 100 år - det är 27 år kvar, så det kommer säkert en lösning.