Stora Ekebergs Sanatorie Axvall

Husmodern anställdes av direktionen på överläkarens förord och hade tre månaders uppsägningstid. På hennes ansvar vilade arbetsledning och chefskapet för allt vårdpersonal i hennes åliggande ingick ansvar för medicinförråd, instrument och förbandsmaterial, linne- och persedelförråd liksom tillsynen av glas och porslin. Det var ett omfattande arbete för husmor att årligen inventera allt och att upprätta en förteckning.

Tyvärr fanns i folkmun länge kvar en rad fördomar om Stora Ekeberg, det var ”dödens boning”. I husmoderns uppgift ingick det att anställa och avskeda personal. Från 1950-talet ända in på 1960-talet var det svårt att rekrytera alla kategorier av personal till sjukhuset

När delar av sjukhuset började användas för långvarigt sjuka fanns tveksamhet och rädsla för den tuberkulossmitta, som kunde finnas kvar i huset. Dessa fördomar hade husmor problem med att överbrygga. Husmor skulle också sörja för personalens trevnad och välfärd. Det var husmor som kulle kontrollera att dörrarna var stängda på kvällen och ljuset släckt.

Märta Jansson - legendarisk husmor i 26 år - blev känd för sina omsorger om personalen. När någon blev sjuk kom hon med mat och ”pysslade om” den sjuke. Vid jul var det tradition att husmor lämnade gottpåsar till alla anställda.
Hon skaffade en orgel och lärde sig spela på den för att kunna fungera som ackompanjatör vid gudstjänsterna. Om Märta Jansson sade man att hon med husmorssysslan också kombinerade verksamhet som kantor och kurator. En tjänst som kurator inrättades först 1953.

Biblioteksverksamhet och rekvisition av böcker var också husmorssyssla. Märta Jansson har berättat att på länsbiblioteket i Skara ville man inte låna ut några böcker till sanatoriet på grund av smittorädsla. Detta kringgick man enkelt genom att utnyttja ombud, bland annat lär överläkare Manfred i sitt namn ha lånat åt patienterna.

Ibland fick husmor rycka in för att assistera vid operationer. Tillsammans med andra sjuksköterskor fungerade hon som värdinna i patientmatsalen. Husmors bostad bestod till en början av en dublett med pentry på tredje våning i sanatoriebyggnaden.