Stora Ekebergs Sanatorie Axvall

Mot slutet av andra världskriget kom grupper av överlevande under medicinsk vård i Sverigie. Under 1946-1947 vårdades patienter från Finland, Polen, Norge, Tjeckoslovakien, Ungern, Rumänien, Estland, Lettland, Holland, Österrike och Ryssland.

Märta Jansson, husmor på Stora Ekeberg, berättar om detta i landstingets tidning Kontakt-R:
”Under åren 1946 och 1947 kom nära 100 människor via genomgångsläger från tyska koncentrationsläger till Stora Ekeberg. De var polacker, ungrare och tjecker, både judar och katoliker. Alla var tuberkulossjuka, ingen hade mer än yttersta nödtorft i fråga om kläder. De personliga tillhörigheterna rymdes i en papperspåse eller ett litet knyte. I handen kramade de ofta ett slitet fotografi av någon försvunnen anhörig.

De hade svultit förfärligt och vågade först inte tro, att maten på Stora Ekeerg skulle räcka till för alla. Därför hände det i början att de gömde undan potatisar och brödbitar, som blev över vid måltiderna.

Hos flertalet av de forna koncentrationslägerfångarna tändes livsgnistan på nytt. Kvinnorna ändrade och piffade upp kläder som bättre lottande svenskar hade skänkt. Ett och annat lakan försvann och återkom i form av blusar. Rehabilitering och reaktivering i trygg sjukhusmiljö återförde de flesta till ett någorlunda normalt liv. Många flyttade så småningom till Israel eller USA. Andra blev bofasta i Sverige bl.a. i Skövde. Några vilar på Skärvs kyrkogård.