Stora Ekebergs Sanatorie Axvall Stora Ekebergs Sanatorie Axvall

Byggnaden blev imponerande och uppförd med den tidens noggrannhet och omsorg i minsta detalj.

Sanatoriebyggnaden omfattade tre våningsplan med två vårdavdelningar på varje plan. I anslutning till vårdavdelningarna fanns ligghallarna. I en fjärde vindsvåning fanns personalrum, affärslokaler, bibliotek, telefonväxel med mera.

De sex vårdavdelningarna var identiska och omfattade ett rum för två patienter, ett rum för fyra patienter och fyra salar för sex patienter vardera. Avdelningssköterskan och två sjukvårdsbiträde hade sina personliga rum på respektive avdelning.

Från vårdbyggnaden utgick mot norr en flygelbyggnad, som innehöll läkarmottagning, patientmatsal, kök med mera. Matsalen var rymligt tilltagen. Så många patienter som möjligt skulle inta sina måltider där. Dessutom användes matsalen som samlingslokal. Här hölls gudstjänst på söndagarna, föreläsningar, filmförevisningar och fester i samband med helgerna. Jämfört med den imponerande yttre fasade var den inre miljön i början ganska spartansk. Detta försökte man senare reparera genom att anlita konstnärer för utsmyckning.