Stora Ekebergs Sanatorie Axvall Stora Ekebergs Sanatorie Axvall Stora Ekebergs Sanatorie Axvall

Mjölk och fläsk erhölls från lantgården, färska grönsaker och frukt från trädgården. Särskilt under krigsåren var det värdefullt med alla dessa produkter. Man tog också väl vara på allt i köket.

I källaren fanns kyl- och frysrum där hela djurkroppar kunde förvaras. Man konserverade, syltade och tillverkade charkuterivaror. Sanatoriet hade också eget bageri, som dagligen levererade färskt bröd.

1928 utökades trädgårdsarealen från 6 0000 till 19 000 kvm och det uppfördes växthus.

Självhushållet avvecklades successivt i slutet på 1950-talet och början av 1960-talet, det var inte längre ekonomiskt försvarbart med egenproduktionen.

Det var inte bara i köket som naturahushållningen omhuldades. Överläkaren Tengström lär ha varit mycket intresserad av lantbrukets och skogens skötsel. Detta intresse framkommer också i årsberättelserna. Man kunde läsa, att ångpannorna under sommarmånaderna nästan uteslutande eldats med risbränsle. På sanatoriets torvmosse hade man tagit upp 15 000 hektoliter bränntorv. Vissa år lämnas också utförliga rapporter om förbättringar i lantbruksdriften, då man byggt ett nytt häststall. Det gamla stallet behövdes nämligen för utökning av kostallet.

I sanatoriets skog återplanterades träd varje år för att hålla skogen vid liv då det skedde avverkning varje år.