Stora Ekebergs Sanatorie Axvall

På Stora Ekebergs sanatorium fanns en tjänst som överläkare samt ytterligare tjänster som förste och andre underläkare. I läkarnas arbetsuppgifter ingick såväl arbetet inom sanatoriet som att sköta dispensären (förebyggande insatser för att förhindra att sjukdomen sprider sig). Till sitt förfogande på dispensären hade man dessutom två sjuksköterskor med uppgift att sköta dispensären, laboratoriet och röntgenverksamheten. Under vissa perioder var dessutom en av sjuksköterskorna ansvarig för apoteket.

Dispensärundersökningarna ägde rum på vederbörande läkares mottagningslokal en dag en veckan och var avgiftsfria för medellösa.

Vid varje dispensär fanns en dispensärsköterska, vars uppgift var att ”föra register” över patienterna och årligen sända in statistik från mottagningen till Nationalföreningen för tuberkulosens bekämpande om nyupptäckta fall av tuberkulos, personernas ålder och antal dödsfall.

Dispensärsköterskan vid Stora Ekeberg fick tidigt i uppgift att göra hembesök. På cykel for hon runt i bygden till hem med tbc-sjuka personer, tog prover, gav råd om ändring och sanering av bostäder. Hon hade vid utnyttjandet av tåg i tjänsten fribiljett av järnvägsbolagen.