Samhället Rydal 1870tal Viskan vid Rydals spinneri tidigt 1900tal

Spinneriet i Rydal anlades 1853 och redan året därefter var produktionen igång. Initiativtagare var Sven Erikson.

En orsak till anläggandet av spinneriet var att världmarknadspriset på bomullsgarn höjdes under 1840-talets slut. Det fanns med andra ord fördelar av att producera sitt eget bomullsgarn.

Att Rydal valdes som plats för spinneriet berodde på tillgången till vattenkraften. Till en början användes vattenhjul och remdrift. Detta kompletterades och byttes ut med ångmaskin och turbin efter hand.

Senare installerades en generator som med hjälp av vattenkraften kunde alstra elektricitet. Spinneriet fick därför elektrisk belysning redan år 1882. Detta var första gången i Sverige som elektricitet för inomhusbelysning producerades med hjälp av vattenkraft.