Vargön Alloys 2018 - 2019

Företaget Vargön Alloys har på senare år haft flera olika ägare och namn.

Vy över en del av företagets markarealer för de färdiga produkterna. Foto: Anna Panser 2018, Vänersborgs museum.

1969 bildades Airco Alloys AB med amerikanska ägare, men 1987 ville dessa ägarna avyttra företaget och företagsledningen köpte då företaget. Fyra personer bildade den nya företagsledningen och drev företaget i ett tjugotal år. En av dessa var Bo Flink, som också var med oss på vår rundvandring idag och berättade om företagets historia.


2008 säljs företaget till turkiska ägare Yildirin Group, som har huvudkontor i Istanbul och som var ägare till ett smältverk i Turkiet. Yildirin Group är ett familjeägt företag – och det var pappa och mamma i familjen Yildirin som startade detta företag och nu är även tre söner delägare. En kuriositet är att i smältverket i Turkiet var alla ugnarna uppkallade efter barnen! Numera är Yildirin Group en stor företagskoncern som äger smältverk, gruvor, hamnar, skeppsvarv, mm i flera länder runt om i världen.

Produkterna

Från Vargön Alloys säljs tre produkter: produkten FeCr som används för tillverkning av rostfritt stål och andra specialstålkvantiteter och ferrokrom slagg som används till vägbyggnader, husgrunder, ballast i betong och andra specialområden. Dessutom levereras hetvatten (130 grader Celsius) till fjärrvärmeverket i Vänersborg. Hetvattenleveranserna till Vänersborgs kommun startade 1983 och överskottet av värme säljs till Vänersborg och även som energi till Trollhättan.

Vargön Alloys 2018 - 2019
På rundvandring på fabriksområdet vid Vargön Alloys. Det är föreningen Industrihistoria i Väst som besöker företaget. Till höger Mikael Jansson som arbetar som metallurg vid företaget och som var vår ciceron denna dag. Här i samspråk med Maud Danielsson, Föreningsarkivet i Vänersborg. Foto: Christine Fredriksen 2019.