Vargön Alloys 2018 - 2019 Vargön Alloys 2018 - 2019

En industri som ett smältverk behöver ha stora markarealer för sin tillverkning - det behövs stora utrymmen för processerna som idag sker i både Nya och Gamla smältverket och i andra byggnader som Krossverket.

Anrikningsverk för slagg. Byggnad för återvinning av legering ur den kromade slaggen som kommer från framställningen av ferrokrom. Foto: Anna Panser 2018, Vänersborgs museum.

Utrymmen behövs också för förvaringen av råvarorna och av de färdiga produkterna. Överallt ser vi gråa högar med slaggprodukter och upplag för råvaror utomhus. Här finns också byggnader för lager inomhus för de kunder som vill ha ett torrt material. En del av slaggprodukterna som ligger här återvinns också i industriprocessen.

Arbete vid slagggrop. Foto: Anna Panser 2018, Vänersborgs museum. 

Söder om gamla E 45:an finns också en förvaringsdepå med stora slaggfält. Med denna depå så omfattar hela anläggningen 70 hektar.