En film om historien bakom Hillefors grynkvarn

Hillefors Grynkvarn

Börja med att se filmen som berättar historien om Fridolf Johansson från Vårgårda som startade havregrynskvarnen!

Hillefors grynkvarn är belägen invid Säveåns norra strand i Stenkullen och har producerat havregryn och havrekli.  Här fanns fram till 30-talet även en benstamp som malde benmjöl och ett sågverk. Kvarnverksamheten har bedrivits sedan 1800-talets slut men de nuvarande byggnaderna stammar i huvudsak från 1913 då verksamheten återuppfördes efter en brand. Originalbyggnaden var av trä. Den nuvarande kvarnbyggnaden är utformad i tegel medan ränna, såg och benstamp är byggda i trä. Kvarnen upphörde med produktionen 1989 och ägs numera av Lerums kommun och arrenderas av Hillefors grynkvarns Museiförening. Den är klassificerad som kulturminne. Vid ett besök inne i kvarnen kan du även se alla originalmaskiner och lära dig mer om själva produktionen av havregryn. Där anordnas också olika evenemang; konserter, marknader m.m. För mer information besök kvarnens egen hemsida.