Säveåns dalgång har en lång industrihistoria. En tidig industri som tog tillvara vattenkraften i Säveån var Järnbruket i Floda som var igång mellan 1738-1858. Det är ovanligt med ett så pass sydligt beläget järnbruk eftersom järnmalm fanns längre norrut i Bergslagen. Både stenkolen som användes vid framställningen importerades och järnet transporterades inrikes till Göteborg mindre än tre mil från Floda. Järnbruket i Floda hade därför en strategiskt väl vald placering. I delar av de lokaler som tillhört bruket finns idag en restaurang med namnet Jernbruket.

En annan tidig industri var Gamlebo Kullens bomullsspinneri , som låg ca 5-600 meter uppströms Hedefors. Fabriken var den första mekaniska spinneriet i Sverige. som anlades 1795 inte långt efter att de första bomullsspinnerierna startat i England. Gamlebo Kullen startades av Fredric Hummel som var prästson och härstammade från en holländsk släkt, som flytt till Sverige på 1600-talet för att undkomma förföljelser under inkvisationen. I Norden var Danmark först med den nya tekniken för att spinna bomullstråd. Fredric Hummel reste till Danmark och besökte bomullsspinnerier där, tog med sig sina nyfunna kunskaper till Sverige och startade bomullsspinneri invid Säveån. Genom att spinneriet brann ner 1846 upphörde dock verksamheten.

Det som lockade olika entreprenöer att starta industrier vid Säveån var vattenkraften man utvann ur fallen i ån. Nivåskillnaden mellan sjöarna Sävelången norr om Floda och Aspen söder om Lerum, var närmare 40 meter och forsarna var många. Därför uppstod tidigt kvarnar och sågar i området, t.ex. vid Hillefors i Stenkullen som startade som sågverk och sedan utökade verksamheten till havregrynskvarn. Senare tillkom även Britanniafabriken i närområdet.

Lite längre nedströms mot Lerum ligger Hedefors och där fanns det största vattenfallet i denna del av Säveån. Här uppfördes 1884 en textilfabrik, som drevs av vattenkraft och fick namnet Hedefors fabriker. Fabrikens verksamhet upphörde i slutet av 1950-talet.

Säveåns dalgång låg då som nu strategiskt placerad nära storstaden Göteborg med sin hamn för import och export av varor, men även längs med huvudvägen och järnvägen mellan Göteborg och Stockholm vilket underlättade transporterna. Nu fortsätter vi vår guidetur till Garveriet i Floda!

 

Garveriet i Floda Garveriet i Floda 2016