Garveriet i Floda

Grosshandlare John Wennerberg flyttade sin verksamhet från Göteborg och anlade på 1870-talet ett sullädergarveri i Floda. År 1898 övertogs verksamheten av Nestor Brodin som utvecklade verksamheten till att innefatta tillverkning av smorläder och vattentätt smidigt läder. Kring år 1900 byggde han ett bostadshus på platsen, åt sig och sin familj. 
Nestor Brodin efterträddes av sonen Lars Brodin som även han utvidgade rörelsen. 1933 uppförde han dessutom ett bostadshus åt sig och sin familj, öster om sitt föräldrahem. 1934 lät Lars Brodin uppföra den vita fabriksbyggnaden.

Under 1960-talet framställdes flera typer av skinn: beklädnadsskinn, mocka, foder, bokbinderiskinn, mönstrade skinn samt skinn till handskar, väskor och portföljer. Antalet anställda var vid denna tid ett tjugotal. Firmanamnet var AB Nestor Brodin, Läderfabrik. 1971 lades garveriverksamheten ned. 

Om Nestor Brodin finns mycket att berätta. I Skallsjöboken- en sockenhistorik, utgiven av Skallsjö kommun 1968 står att läsa:

"Nestor Brodin var född i Madäng (en by utanför Floda) där hans far innehade garverirörelse. Redan från sin tidiga ungdom förvärvade sig Nestor Brodin praktisk insikt i garveriyrket - då han var i 15-årsåldern anförtroddes han att på egen hand sköta garveriet vid de tillfällen, då fadern var upptagen av bestyr med kommunala uppdrag eller av affärsresor. Ävenså fick han ensam efter häst färdas den tre mil långa vägen till Falköping, Hjo eller Skövde för att vid marknaderna därstädes försälja produkter från garveriet."

Idag håller Garveriet på att få ett nytt liv, som en kreativ och inspirerande mötesplats med fokus på hälsa, natur och kultur. Här hålls intressanta föreläsningar, anordnas fotoutställningar m.m Planerna för framtiden är många, bl.a. finns planer på att bygga bostäder på området och öka samarbetet med Floda Torg. Klicka på länken för mer information om den nutida verksamheten på Garveriet.