Elektrisk Industri i Partille 1907-1965. Eck, Moréns, ASEA

Under 1930-talet råkade företaget ut för stora ekonomiska problem. Det ombildades då till aktiebolag som under stort hemlighetsmakeri förvärvades av ASEA Västerås som tillsköt kapital och fortsatte driften under namnet Elektriska Aktiebolaget Morén.

Vykort från 1938(Med tillstånd av Pressbyråns museum)

Elektrisk Industri i Partille 1907-1965. Eck, Moréns, ASEA

Under 40-talet steg produktionen ytterligare. Svenska Apparatfabriken i Göteborg införlivades och sortimentet breddades. Nya moderna trefasmotorer konstruerades. Stora investeringar gjordes i lokaler och maskiner. Personalutrymmen som omklädnings- och tvättrum samt matsal inrättades (sådana hade aldrig funnits tidigare). 

Foto taget i november 1943. Utbyggnad av fabriken pågår närmast järnvägen.

Elektrisk Industri i Partille 1907-1965. Eck, Moréns, ASEA

1945. Lindning av växelströmsmotorer. Fabriken gav arbetstillfälle åt många av Partilles unga flickor.

Foto: Partille Hembygdsförening

Elektrisk Industri i Partille 1907-1965. Eck, Moréns, ASEA

Under 1950-talet stärktes ASEA:s grepp över företaget. De rykten som cirkulerade visade sig vara sanna: ASEA hade beslutat att lägga ner Moréns gamla tillverkning och flytta den till Västerås. Lagret av färdiga produkter såldes ut, gjutgods och diverse halvfabrikat skrotades. Kvar på Partillefabriken blev tillverkning av ASEA:s apparater och ställverk. Den nedbantade verksamheten pågick till år 1965, då även den lades ner. Fabrikslokalerna såldes och kom att användas som företagshotell.

Handkolorerat vykort (förlag eller fotograf ej angivet)