Elektrisk Industri i Partille 1907-1965. Eck, Moréns, ASEA

År 1917 sålde Carl A. Eck rörelsen till ett Göteborgskonsortium som bildade aktiebolag. Eck stod kvar som fabrikschef till 1925, då ingenjör Hugo Morén övertog företaget.

Elektrisk Industri i Partille 1907-1965. Eck, Moréns, ASEA

En del av arbetsstyrkan (möjligen byggnadsarbetare) omkring 1920. Antalet anställda vid den här tiden var omkring 500.

Vega Skansen har identifierat tre personer i mittenraden: Nr 2 Jacobsson (hade en son vid namn Leo Jacobsson), nr 5 kallades Stôll-Erik och nr 7 (längst t.h.) hette Axel Johansson.

Elektrisk Industri i Partille 1907-1965. Eck, Moréns, ASEA

Vykort från Träffs förlag, omkring 1920.

Elektrisk Industri i Partille 1907-1965. Eck, Moréns, ASEA

En tecknad bild av fabriken från omkring 1920. Det här hade nog Eck lärt sig i USA. Jämför med vykortet på föregående bild! Byggnader har lagts till, förlängts eller ritats högre än i verkligheten. Tåget och människorna i förgrunden har också tecknats i en annan skala, så fabriken ser fullkomligt gigantisk ut!

Elektrisk Industri i Partille 1907-1965. Eck, Moréns, ASEA

Bilder ur "Hvar 8 Dag" den 21 december 1924.
Lucianatten 1924 förstördes stora delar av Ecks fabriker genom brand. Under släckningsarbetet omkom en brandman - Sigfrid Vilhelm Waldenström från Göteborgs brandkår - under en nedstörtande vägg. Bolaget gick i likvidation. Kvar fanns en mindre del fabrikslokaler, förrådsutrymmen och kontoret med inredning, ritningar och en del tillverkningsunderlag.