Hantverksbyn Falkängen  i Hällekis

Falkängen är en av få gamla bruksgator i Sverige som är så orörda från sitt ursprung. År 1980 var husen så förfallna att det var risk för rivning. Trots att husen var till salu för 1 kr/styck fanns ingen köpare. Dåvarande landshövding Frithiofsson beslöt att statliga pengar skulle ges till denna unika miljö och år 1984 startade Hantverksbyn. Ett 70-80-tal hantverkare säljer hantverk och visar sina alster för de besökare som kommer till Falkängen.

Falkängen har ett stort utbud inom hantverk inom med föremål av ull, vävt, glas, måleri, silver, keramik, trä, tråd, smide, textil mm. 

I området finns även ett vandrarhem, kafé och konferensmöjligheter.

Den sista privatperson som bodde på gatan flyttade 1984. Detta var Elsa Westerberg, på nästa sida i denna berättelse kan du läsa mer om henne och hennes lägenhet som blev lägenhetsmuseum. Västergötlands Museum i Skara sköter detta museum.

Bruksmuseet invigdes år 2004 och visar epoken då Cementa dominerade bygden med kalkbrytning i de stora stenbrotten. Museet startades på initiativ av Inge Johansson i samarbete med Kinnekulle Hembygdsförening. Museet innehåller en stor mängd bilder, berättelser och föremål och sköts av Kinnekulle Hembygdsförening.

På området finns även ett sten- & mineralmuseum, med stenar från både när och fjärran. Beskrivning av stenarna och fossilerna finns i montrarna. Museet sköts av Skaraborgs Geologiska Sällskap. 

Vagnsmuseet innehåller olika sorters vagnar och slädar, bland annat en liten kappsläde och en stor släde med kuskkupé med fönster för herrskapet samt ettt en del seldon. Museet sköts av Västergötlands Museum.