Skara hantverk och mek, verkstad

Urbans kunskaper gällande renoveringar av föremål i malm, mässing samt även restaureringar av ljuskronor var ringa. Men på Oxbacksgatatan 1, i ett närliggande hyreshus fanns en äldre man som tidgare jobbat hos Erik Andersson. Denna man var till stor hjälp när Urban övertagit företaget. 

De kunskaper som Urban haft med sig från verkstadsmekaniskt arbete kom senare att komma till användning, detta vara ett viktigt då arbetet med malm och mässingsföremålen gick "knackigt". Efterfrågan minskade drastiskt och billiga kopior kunde köpas ute i handeln. Kunderna valde inte längre att renovera sina föremål, detta blev förhållandevis dyrt och det var svårt att ta ut skälig kostnad för det reella arbetet. 

Det hände att ett arbete som från början hade sett enkelt ut i själva verket blev en kostsam historia för företaget. Som hantverkare vill man ju alltid lämna ifrån sig ett fullgott arbete. 

Företagets namn ändrades till Skara Hantverk & Meknisk Verkstad detta för att påvisa att det fanns ett bredare utbud av tjänster i företaget.