Västra Götaland

Västra Götaland

Stad och land

När människor började jobba i industrin ville de bo nära fabrikerna, och nya samhällen växte fram. Men på senare tid har utvecklingen gått åt andra hållet och många västsvenska industrier har gått i graven. Hur påverkar det bruksorterna och stationssamhällena?